ติดต่อเต็นท์

โอ ออโต้คาร์ สาขาเชียงใหม่

101 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

090-3177111, 081-8475805 (เก็ท)